Znak SZSO
Kje smo
 

Slovenska Zamejska Skavtska Organizacija deluje med slovensko mladino v Goriški in Tržaški pokrajini. Te strani vam predstavljajo stege - krajevne enote v sklopu katerih se odvija življenje organizacije. Za enote in posamezne skupine so odgovorni voditelji. Kdo so? Kje delujejo? Kako vzpostavimo stik z njimi? Na vsa ta vprašanja vam odgovarjamo na teh straneh.
SZSO je hierarhično zasnovana na deželni in pokrajinskih ravneh, zato vam predstavljamo tudi vodstvene organe, ki so obenem izraz enovitosti organizacije ter njene razširjenosti.
Nudimo pa vam tudi nekaj splošnih informacij - naslov sedeža, urnik skavtske trgovine.



 Kazalo

Organi - vodstvo organizacije na deželni in pokrajinski ravni.

Stegi - krajevne enote in njihovo delovanje.



 
SZSO©2002   -> Vrh strani