Spletnemu mestu SZSO.ORG na pot...Star pregovor pravi, da se časi spreminjajo in mi v njih. V zadnjih letih so novosti na področju informatike, predvsem pa v svetu Interneta, spremenile naš vsakdanjik. Posebno dovzetni za te novosti so mladi in organizacija, kakršna je naša, ne more mimo tega. Internet ni muha enodnevnica, pač pa zelo dobra priložnost, da se v trenutku sprehodimo po svetovni mreži in vzpostavimo stik z najbolj oddaljenimi kraji.

SZSO se je želela predstaviti tudi na svetovnem spletu, upamo, da bomo tako lahko pripomogli k širjenju novic in informacij o našem delovanju, katerega dom ostajata narava in okolje, v katerem živimo. Eno pa ne izključuje drugega, konec koncev vsaka novost, ki prinaša napredek je pozitivna, pomembno je le, da jo znamo pravilno uporabiti.

Načelnica SZSO
Erika Černic - Modra mravlja-> Domača stran