Znak SZSO
Kdo smo
 

SZSO - Slovenska zamejska skavtska organizacijaPredstavitveni list:Značilnosti organizacije:

Slovenska, katoliška, mešana (koedukacija).


Ustanovitev:

1976
Nastane po združitvi med SGS (Slovenski goriški skavti), ustanovljenimi leta 1964, in STS (Slovenski tržaški skavti), ustanovljenimi 1953.
Posamezne pokrajine so imele enospolne skupine.


Stegi:

5


Člani:

450


Razdelitev:

Deli se po starostnih skupinah (veje) po sledeči shemi:

  • Volčiči/Volkuljice (8-11 let),
  • Izvidniki/Vodnice (12-16 let),
  • Roverji/Popotnice (17-20/21 let).


Struktura:

Steg je osnovna enota. Več stegov skupaj tvori Pokrajino, meje pokrajin sledijo mejam administrativnih pokrajin:
1. Gorica,
2. Trst.
Obe pokrajini skupaj tvorita Deželo (SZSO).


Vodstvo:

Vodstvo stega je skupnost voditeljev, ki jo koordinirata stegovodji in animatorja Sk.Vo.
Pokrajino vodi vodstvo pokrajine, sestavljeno iz članov, ki jih izvoli Pokrajinski občni zbor:

  • odgovorni za Pokrajino,
  • cerkveni asistent,
  • vejevodje,
  • tajnik,
  • blagajnik,
  • odgovorni za medije (samo za pokrajino Trst),
  • stegovodje (samo za pokrajino Trst).

Vodstvo Dežele je sestavljeno iz članov Pokrajinskih vodstev.
Podrobnejša predstavitev. 
SZSO©2002   -> Vrh strani