SZSO.ORG -> Kaj delamo -> Novice
 


Deželni občni zbor SZSO v znamenju metodološkega pravilnika

”Končno metodološki pravilnik!“ S temi besedami so udeleženci deželnega občnega zbora Slovenske zamejske skavtske organizacije pozdravili odobritev metodološkega pravilnika, ki predstavlja in razlaga metodo dela v tržaškem in goriškem delu organizacije. Pa pojdimo po vrsti!

Deželni občni zbor je tudi letos, tretjič zapored, potekal v prostorih nabrežinskega župnišča, ki jih je prijazno odprl g. Brecelj, in to v nedeljo 27. januarja. Po začetni Skavtski pesmi in molitvi sta za pisalno mizo stopila izvoljeni predsednik občnega zbora Modri sokol (Peter Černic) in tajnica Športna lisica (Elena Bogatec). Načelniško poročilo Modre mravlje (Erike Černic) in Vztrajnega galeba (Martina Sosiča) je zaobjelo delovanje organizacije na deželni ravni in se tako osredotočilo na slavnostno jurjevanje ob priliki 50-letnice in okroglo mizo v mesecu oktobru, katere so se sicer udeležili številni člani, tistih pa, katerim je bila debata namenjena, in sicer zunanjih slušateljev, je bilo zelo malo. Stiki s sorodnimi organizacijami so sicer nekoliko upadli, povečala pa se je povezanost med obema pokrajinama. Blagajniško poročilo je podal Močni bober (Mauro Leban) in pri proračunu obrazložil, da je deželno vodstvo zaprosilo Deželo Furlanijo - Julijsko krajino za podporo, ki jo je organizacija lahko deležna na podlagi zakona 23, izvoljenega v lanskem letu. Na podlagi teh prispevkov, ki pa niso bili še odobreni, je deželno vodstvo sestavilo vrsto projektov, ki bi nedvomno obogatili in izboljšali delovanje organizacije. Po odobritvi obračuna in proračuna so bili na vrsti še pozdravi, ki jih je v imenu tabornikov RMV prinesla podstarosta Snežinka (Marjetica Možina) in ob priliki praznovanja 50-letnice SZSO podarila marmornato tablico z vklesanim šotorom in borovim gozdičem.

Po tradicionalnih točkah, ki na vsakem občnem zboru ne morejo manjkati, pa je sledila debata o popravkih metodološkemu pravilniku. Naj bralcem najprej razložimo, da je metodologija delovanja v vseh teh letih slonela na metodologiji, ki jo imajo AGESCI - italijanski katoliški skavti in o njej ni bilo nobenega napisanega pravilnika, ki bi specifično opredelil metodo vzgoje v slovenski zamejski organizaciji. Pred leti je prišlo do pomembne, dejanske, združitve med Trstom in Gorico, tako da je bilo izvoljeno tudi deželno vodstvo, slednje pa je izbralo tri osebe (trop za metodologijo), ki so imele nalogo sestaviti metodološki pravilnik. Pravilnik sicer še vedno sloni na italijanskem in slovenskem pravilniku katoliških skavtov, ima pa tudi svoje specifike. Trop za metodologijo je v teh letih sestavil pravilnik s pomočjo vseh voditeljev v organizaciji, na nedeljskem občnem zboru pa so bili sprejeti še zadnji popravki, bodisi vsebinskega kot terminološkega značaja. Metodološki pravilnik prilagaja B.P.-jeve vzgojne smernice potrebam našega časa, našega prostora in naše mladine. Vzgojna metoda SZSO temelji na štirih Baden Powellovih točkah, ki so osnova pri uresničevanju vzgojnega posega, in sicer: vzgoja značaja, telesna moč, ročne spretnosti in duhovnost ter pomoč bližnjemu. Metoda sloni na pridobivanju izkušenj in refleksij. Aktivnosti, ki jih voditelji pripravljajo, spodbujajo posameznika, da se uči iz izkušenj (samovzgoja). Ob tem so ostala jedra skavtskega vzgojnega predloga še vzgoja za služenje, življenje v skupnosti, vzgoja za vero, vzgoja narodnosti, življenje v naravi. Na teh točkah je osnovan pravilnik, ki vsebuje še vrsto drugih poglavij o metodoloških sredstvih, o poti, ki jo vsak naredi v organizaciji, o celovitosti in postopnosti osebnega napredovanja ipd. Vse to je nastalo in se razvilo z namenom, da se še bolj poudari dejstvo, da je skavtska organizacija vzgojne narave.

Po animirani in bogati debati se je voditeljem prileglo zelo dobro in okusno kosilo, s katerim so si nabrali moči, da bi v popoldanskem delu nadaljevali s pogovorom o aktualnih temah glede bodočnosti, o strukturiranju in o funkcijah ter o sistemu delovanja znotraj enotne SZSO. Voditelji so najprej v prijateljskem, sproščenem in odkritosrčnem pogovoru povedali pred vsemi, kaj jih v organizaciji moti. Na dan so prišle nekatere točke in debate, ki žulijo voditelje in mogoče ustvarjajo tudi napetost znotraj organizacije. Potem pa so morali voditelji dodati še svojo dobro voljo in obljubiti pred vsemi, kaj bodo oni naredili za to, da se nekateri teh problemov odpravijo. Voditelji so predlagali zelo konkretne cilje, ki jih bodo uresničevali v naslednjih mesecih.

Ob koncu občnega zbora so se skavtski voditelji udeležili še sv. maše, ki jo je daroval g. Brecelj, potem pa je sledil še pomemben in slovesen trenutek, ki predstavlja vsakokrat veliko obogatitev za organizacijo: imenovanje treh novih voditeljev, ki so zaključili pot izpopolnjevanja.

Po obredu so se voditelji še nekaj časa zadržali v prostorih nabrežinskega župnišča.

(Vestna vidra)


 
 Nazaj SZSO©2002 -> Vrh strani