SZSO.ORG -> Kaj delamo -> Gradivo -> Dokumenti
 


Osebni vzgojni načrt

Osebni vzgojni načrt je dokument, ki voditelja spremlja v njegovem vzgojnem delu. Voditelj ga ob spremstvu mentorja sestavi, ko je še pripravnik. Kasneje ga dopolni, popravi ali spremeni. Mentor je voditelj - član skupnosti voditeljev, ki si prevzame posebno skrb, da pripravnika spremlja in vodi do konca njegove poti usposabljanja.

Ko pripravnik postane voditelj, nadaljuje s svojim Osebnim vzgojnim načrtom, tako da ga občasno pregleda, preveri in dopolni oz. spremeni in to v sami Skupnosti voditeljev, ki ji pripada.

Bistvena sestavna dela OVN sta osebni doprinos Sk.Vo. in organizaciji ter načrt osebne rasti. S tem pripravnik dopolnjuje in nadaljuje Načrt osebnega napredovanja, ki ga je sestavljal v klanu.

Osebni doprinos: v prvem delu pripravnik pregleda talente, ki mu jih je Bog podaril, in, tudi glede na izkušnje, ki jih je sam doživel v enotah, opiše, kaj namerava osebnega prispevati organizaciji, za kaj se bo posebno trudil, kaj bi izboljšal ali spremenil...

Načrt osebne rasti: v drugem delu pa sestavi načrt svoje osebne rasti kot človek, kristijan in voditelj. Podrobneje pregleda svoje šibke točke, si postavi cilje, v čem in kako se bo trudil za osebno telesno, duševno in duhovno napredovanje.

Poleg tega voditelj v osebnem vzgojnem načrtu določi tudi roke, sredstva in termine ter načine preverjanja. OVN posameznih voditeljev preverja občasno in po potrebi tudi Skupnost voditeljev.

Pri sestavi načrta se pripravnik ozira na štiri področja:

  • jaz in realnost (moja osebna situacija - študij, delo, družina,... in možne spremembe)

  • jaz in služenje (spreminjanje drže, znanja in posebnih veščin za primeren odgovor potrebam služenja, talenti)

  • jaz in Skupnost voditeljev, Vzgojni načrt, Organizacija (preverjanje lastnega soočenja z drugimi voditelji, z njihovimi značilnostmi, zaslugami in pomanjkljivostmi)

  • jaz in vera (potreba po vedno bolj dosledni hoji za Kristusom in posledično poglabljanje verskih tematik).

(pripravil: Trop za usposabljanje voditeljev, SZSO, 2002)


 
 Nazaj SZSO©2002 -> Vrh strani