SZSO.ORG -> Kaj delamo -> Gradivo -> Dokumenti
 


OBRED OBLJUBE IZVIDNIKOV IN VODNIC

Vejevodja: Zakaj želite postati skavti?
Novinci: Da se bom naučil služiti Bogu in pomagati svojemu bližnjemu.
V: Ali poznate glavne skavtske kreposti?
N: Poznam.
V: Navedite jih.
N: Odkritosrčnost, požrtvovalnost, čistost.
V: Katera je prva dolžnost skavtov?
N: Vsakdanje dobro delo.
V: Ali poznate skavtske zakone?
N: Poznam.
V: Povejte jih.

(Novinci povejo skavtske zakone.)

V: Ali obljubite, da jih boste vestno izvrševali?
N: Obljubim.
V: Zaupamo v vašo odkritosrčnost, zato lahko obljubite.

(Novinci pristopijo v vrsti po vodih k zastavi, stegnejo levico nadnjo in z desnico v pozdravu izrečejo obljubo. Po obljubi vejevodja izroči ruto, stisne novincu roko z levo, z desno pa ga pozdravi in mu čestita (to posamezno). Ko vod obljubi, vejevodja izreče po želji kratko misel, na koncu pa doda: "Sprejmemo vas v našo skavstko družino".)

V: Bodite pripravljeni.
N: Vedno pripravljeni.

(Nato se vod obrne in pozdravi ostale skavte.)


 
 Nazaj SZSO©2002 -> Vrh strani