SZSO.ORG -> Kaj delamo -> Program dejavnosti

 

Drage voditeljice in voditelji!

 

 

Nedelja, 16. januarja 2005, v skavtskem sedžu na ul. Risorta v Trstu.

 

Dnevni red:

 

1.      izvolitev predsedstva DOZ;

2.      poročilo načelništva;

3.      pozdravi gostov;

4.      poročilo glavnega urednika glasila SZSO Jambor;

5.      glasovanje in sprejem sklepov (kroj, članarina, pravilnik za usposabljanje voditeljev);

6.      ob 12.30 blagajniško poročilo ter odobritev obračuna in proračuna;

7.      ob 13. uri kosilo;

8.      ob 14.30 delo po skupinah na temo delajmo skupaj;

9.      ob 16. uri obred imenovanja voditeljev;

10. ob 16.30 sv. maša;

11. zaključek predvidoma ob 17.30.

 

 

SZSO je v nedeljo 16. januarja aktivno stopila v novo leto z vsakoletnim tradicionalnim občnim zborom, ki je predvideval pester dnevni red z nekaj pomembnimi sklepi. Voditelji in pripravniki goriškega in tržaškega dela skavtske organizacije so se zbrali na skavtskem sedežu v Trstu v jutranjih urah. Po uvodni Skavtski pesmi in molitvi sta načelnika Franc Biancuzzi – Zamišljeni nosorog in Katia Tommasi – Srčkana mravlja v poročilu pregledala delovanje organizacije, ki šteje skoraj 300 članov in je razširjeno po celotnem Goriškem in Tržaškem. Poseben poudarek sta namenila sodelovanju s sorodnimi skavtskimi organizacijami iz Slovenije (ZSKSS) in Italije (AGESCI). Po pozdravih gostov (Danilo Kozoderc za ZSKSS, Ivo Štajdohar, Sandi Glinšek, Tone Lekosta, Andrej Bračič v imenu Zveze tabornikov Slovenije ter David Štranj kot predstavnik SPDT) se je za vse prisotne člane začel jutranji del programa.

  

Najprej je bilo na vrsti poročilo Martina Tula - Modri lev, glavnega urednika skavtskega glasila Jambora. Ob skorajšnji prenovi uredniške ekipe se je pokazala potreba po temeljitejšem poročanju o dejavnostih vsake enote. Naslednja točka na dnevnem redu je bila razprava na predlog o spremembah kroja. Poseben trop je namreč pripravil nekaj predlogov, ki zadevajo blago srajce, obliko in strukturo značk. S tem posegom se bo kroj obeh pokrajin v precejšnji meri poenotil. Predlog spremembe kroja je bil sprejet skoraj soglasno. Občni zbor se je nato lotil druge temetike in predlogov, o katerih se sicer ni volilo. Šlo je za diskusijo o tem, ali naj se zdajšnja članarina, ki znaša 20 evrov, poviša na 100 evrov in naj bi dodana vsota vključevala vpisnine za vse dejavnosti med letom in za poletne tabore. Ob tem se je razvila precejšnja debata o pozitivnih in negativnih točkah omenjenega predloga, glasovanje pa je bilo prestavljeno na eno izmed naslednjih zasedanj. Zadnja točka jutranjega dela občnega zbora je predvidevala razpravo o spremembah postopka usposabljanja voditeljev. Volilni upravičenci so odločali o spremembah glede pripravništva, t.j. tistega obdobja, ko se pripravnik s pomočjo tabornih šol in drugih formacijskih pripomočkov pripravlja na imenovanje in polnopravni status voditelja. Občni zbor je v zvezi s tem sprejel omejitev obdobja pripravništva na eno leto. Pred kosilom sta bila na sporedu še krajša občna zbora goriškega in tržaškega dela organizacije posebej.

Drugi del občnega zbora se je začel z odobritvijo obračuna za leto 2004 in proračuna za leto 2005 organizacije na deželni ravni. Zadnji del celodnevnega srečanja je bilo namenjeno nekoliko bolj konkretnemu programiranju. Prisotni voditelji so se namreč razdelili po vejah in začeli razmišljati o skupnem projektu, novem jamboreeju leta 2006. Pred skavtskimi voditelji je sicer še zelo dolga in naporna pot, na občnem zboru pa je bil storjen prvi korak v omenjeni smeri. Ob prvih pogovorih so bili postavljeni temelji za naslednja srečanja.

  

Sklepni del občnega zbora je bil posebno slovesen. Med sv. mašo, ki jo je daroval p. Mirko Pelicon in s katero so se vsi udleženci želeli zahvaliti za celodnevni trud in njegove sadove, so namreč pripravniki in pripravnice Staška Cvelbar, Edvin Bukavec, Štefan Kegljevič in Nada Petaros prejeli imenovanje. Skavtska organizacija je tako pridobila svežih moči in je nedvomno povečala kakovostno raven svojega voditeljskega kadra.

   

                                                                                                                           Navihani tiger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazaj

SZSO©2003

-> Vrh strani