SZSO.ORG -> Kaj delamo -> Program dejavnosti

 

Drage voditeljice in voditelji!

 

 

Nedelja, 18. januarja 2004, v Marijanišču na Opčinah.

 

Dnevni red:

 

1.      izvolitev predsedstva DOZ;

2.      poročilo načelništva;

3.      pozdravi gostov;

4.      predavanje o civilni in kazenski odgovornosti voditeljev ter o njihovi usposobljenosti za organiziranje taborjenja (razni predpisi in dolžnosti, ki jih morajo voditelji poznati in spoštovati);

5.      ob 12. uri kosilo;

6.      ob 15.30 blagajniško poročilo ter odobritev obračuna in proračuna;

7.      glasovanje in sprejem sklepov;

8.      ob 17. uri sv. maša;

9.      zakuska in družabnost;

 

Slovenska zamejska skavtska organizacija je v letošnjem šolskem letu doživela porast svojih članov, saj šteje vsega skupaj 335 članov. Te številke vlivajo voditeljem, pripravnikom in pomočnikom veliko upanja za prihodnost in jih spodbujajo k nadaljnjemu izpopolnjevanju in delu z mladino. Poleg tega je deželno vodstvo že na začetku letošnjega šolskega leta določilo, da bo od članarine vsakega člana dodelilo pet evrov za popravilo cerkve v Ukvah. Ta predlog je izšel z nedeljskega deželnega občnega zbora organizacije, ki je potekal cel dan v prostorih Marijanišča na Opčinah. Ob formalnem delu poročil načelnikov, tajnika in blagajnika je dnevni red vključeval tudi vsebinski del, in sicer predavanje s pogovorom o kazenski in civilni odgovornosti voditeljev in o njihovi usposobljenosti za organiziranje taborjenja. Pa pojdimo po vrsti!

Deželni občni zbor sta uvedla deželna načelnika Zamišljeni nosorog (Franc Biancuzzi) in Srčkana mravlja (Katja Tomšič – Cotič) s skavtsko pesmijo, molitvijo in predlogom za predsedstvo občnega zbora, ki je bilo nato tudi izvoljeno: predsednica je bila Jadranka Cergol, podpredsednica Martina Humar, tajnik pa Andrej Černic. Takoj na začetku sta svoje poročilo prebrala načelnika, ki sta orisala delo poverjenikov za metodo in izvedene pobude, poleg tega pa sta še poudarila pomen osebne rasti voditeljev. Zamejske skavte so na občni zbor prišli pozdravit tudi mnogi predstavniki sorodnih skavtskih organizacij: Bogdan Magajna za skavte iz Slovenije, Ivo Štajdohar za tabornike iz Slovenije, Carlo Chiesa za italijanske skavte v Italiji, Viviana in Raffaele za odrasle italijanske skavte in Fabiano Mazzarella za Amis, ki je med drugim tudi predlagal srečanje vseh teh organizacij, ki delujejo ob meji, in sicer ob priliki vstopa Slovenije v Evropsko unijo 1. maja 2004.

Besedo je nato prevzel Carlo Chiesa, ki je nazorno in privlačno orisal kazensko in civilno odgovornost voditeljev. Teh je v kazenskem in civilnem pravilniku res ogromno, vsa določila pa so zelo stroga in obvezujoča. Predavatelj je poleg tega omenil, da je v zadnjih časih opazen porast prijav s strani staršev, ki na vse možne načine skušajo dobiti denar tudi za najmanjšo poškodbo. Kot je predavatelj sam poudaril, nevarnosti za morebitne poškodbe so pri skavtih vedno bile in morajo tudi biti, ker aktivnosti, ki jih skavti imajo, zahtevajo določeno mero tveganja, sam pa je mnenja, da morajo imeti cilji skavtske vzgoje prednost pred bojaznijo za katerokoli poškodbo. Udeležencem je Chiesa predočil dejstvo, da je glavni voditelj enote popolnoma odgovoren za mladoletnika v času skavtske dejavnosti, vključno s trenutkom, ko se mladinec sam vrača domov s sestankov ali srečanj. Čeprav je tudi res, da doslej v SZSO-ju ni bilo še primera, da bi starši prijavili voditelja, so udeleženci postavljali res ogromno vprašanj in predstavljali različne situacije, v katerih bi se lahko znašli v težavah. Po Carlu Chiesi je nato načelnik SZSO-ja povabil za predsedniško mizo še Bogdana Magajno, da bi spregovoril o situaciji v Sloveniji. Magajna je najprej poudaril, da v Sloveniji še ni vseh teh strogih pravnih določil, trend pa gre v smer vedno večjega zaostrovanja.

Po kosilu in trenutku pavze sta bila na vrsti oba pokrajinska občna zbora, tržaški in goriški, na katerem so udeleženci v glavnem volili za obračun za leto 2003 in proračun za leto 2004. Poleg tega je tržaškima načelnikoma zapadel mandat, tako da je tržaški občni zbor volil za več sklepov, po katerih je dosedanjima načelnikoma Močnemu netopirju (Jordanu Piščancu) in Prizadevni pumi (Katji volpi) podaljšal mandat do septembra, ko bosta sklicala občni zbor volilnega značaja; določeno je bilo, da bodo ti občni zbori vedno septembra, torej na začetku šolskega leta. Tržačani so poleg tega še izvolili sklep, da se Tržaške skavtinje odpovejo lastništvu Jambora in ga predajo Slovenski zamejski skavtski organizaciji. Po sklepih in volitvah so sledila še poročila načelnikov, blagajnika, tajnika in gospodarja, ki je oznanil »smrt« skavtskega kombija in potrebo po nakupu novega.

V popoldanskih urah se je nato nadaljeval deželni občni zbor s poročiloma tajnika in blagajnika, ki je med drugim poudaril proces poenotenja blagajn obeh pokrajin in združevanje vseh prihodkov in odhodkov v eno skupno deželno blagajno, kar omogoča tudi višje prispevke s strani deželne uprave. Pri vseh treh proračunih, tako obeh pokrajinskih kot deželnem, so udeleženci predlagali več sprememb z ozirom na podvige, ki so si jih zamislili (tako se npr. klan namerava letos poleti udeležiti mednarodnega tabora na Danskem). Deželni občni zbor je med drugim sprejel sklep o prevzemu lastništva Jambora, ki je tako tudi s formalnega vidika postalo glasilo celotne organizacije, medtem ko je bilo prej le glasilo tržaškega dela.

Po tem sklepu sta se načelnika zahvalila vsem številnim prisotnim za udeležbo in za sodelovanje na občnem zboru. Sledila je sv. maša, ki jo je daroval p. Mirko Pelicon in ki so jo voditelji sami oblikovali s svojimi mislimi, darovanjem in pesmimi. Po zaključku le-te so se udeleženci še dalj časa zaustavili ob prigrizku in se pogovarjali o svojih načrtih glede bodočnosti organizacije.

Vestna Vidra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazaj

SZSO©2003

-> Vrh strani