SZSO.ORG -> 50 let -> Višarje
 


PISMO UREDNIŠTVU PRIMORSKEGA DNEVNIKA - 30.08.2002

Spošt. g. odgovorni urednik,

najprej bi se Vam rada zahvalila za pozornost, ki jo je Primorski dnevnik dne 27.8.2002 namenil skavtskemu jubilejnemu srečanju na Sv. Višarjah.

Žal pa se nama zdi nujno, da se odzoveva članku gdč. Tatjane Dolhar in Ivane Godnik, da bi bralcem PD zagotovila predvsem pravico do točne informacije. Naj bo jasno, da Vas pri tem nočeva učiti časnikarskega poklica, sva pa mnenja, da bi bilo lepo ločiti poročanje od komentarja. Obenem ocenjujeva, da je bilo neprimerno, da sta kronistki želeli učiti našo organizacijo kako izpeljati skavtsko srečanje.

Potrebno je opozoriti na napake in pomanjkljivosti, ki izhajajo iz besedila:

  1. SZSO (in ne samo SZSO-TS) se letos (in ne lani) spominja 80-letnice skavtizma na Slovenskem;
  2. v letošnji sezoni smo organizirali devet (ne pa osem) poletnih taborov;
  3. goriški nadškof se piše De Antoni (ne pa Antoni);
  4. goriški skavti in skavtinje so bili soorganizatorji (ne pa gostje) srečanja, saj je praznovanje priredila celotna SZSO;
  5. potovalni tabor v Kanadi je organiziral (ne pa bil v gosteh) goriški klan (ne pa tržaški), ki se je srečal s slovenskimi kanadskimi skavti;
  6. ZSKSS pomeni Združenje (ne pa Zveza) slovenskih katoliških skavtinj in skavtov.
Glede kritik o izbiri kraja bi rada še enkrat poudarila, da smo Sv.Višarje izbrali zato, ker so tu leta 1952 imeli svoj prvi tabor Slovenski tržaški skavti. Izbira je torej simboličnega pomena.

V upanju, da boste še naprej profesionalno sledili dejavnosti naše organizacije, Vas prisrčno pozdravljava

Deželna načelnika SZSO
Erika Černic in Martin Sosič


 
 Nazaj SZSO©2002 -> Vrh strani