Znak SZSO
Kdo smo
 

DEŽELNO VODSTVODragi člani Slovenske Zamejske Skavtske Organizcije!
Spoštovane skavtinje in skavti, dragi prijatelji!

 

V sklopu pobud ob priliki praznovanja 50. letnice skavtizma v zamejstvu je deželno vodtsvo SZSO pripravilo okroglo mizo z naslovom

VLOGA SKAVTIZMA DANES

Gre za odprto okrolo mizo z uglednimi gosti ki imajo večletne izkušnje v skavtskih vrstah ali v sorodnih organizacijah in delujejo na različnih področjih. Debata se bo razvila po uvodnem posegu gostov ki nam bodo iz lastnega zornega kota podali pogled na skavtizem v tretjem tisočletju, o aktualnosti in seveda o pomenu ki ga lahko to gibanje nudi mladini. Z aktivnim sodelovanjem pa bomo lahko v debato posegli prav vsi prisotni.

Na okrogli mizi bodo sodelovali Matija Gergolet, Marjan Kravos, Ivan Likar, Živka Persič, Simon Spazzapan ter moderator Alenka Štoka.

Vsi toplo vabljeni v petek, 19. oktobra 2001 v Kulturni center ”Lojze Bratuž“ v Gorici s pričetkom ob 20.30.

Predvajali bomo kratek film ob priliki 50. letnice skavtizma in poskrbljeno bo za prigrizek.

 

Načelnica in načelnik
Modra mravlja - Erika Černic
Vztrajni galeb - Martin Sosič

Gorica - Trst, oktober 2001 
SZSO©2001   -> Vrh strani